vrijdag 23 februari 2018

Nieuws uit de voorbije week De Vaart laat zich horen ....
Wij doen mee aan Broederlijk Delen

 W.O. : de toestanden van een stof en faseovergangen ....met zeer moeilijke proefjes! Geconcentreerd aan de slag! Zwemmen voor brevet


 Spiegelingen ...
Symmetrisch...
Asymmetrisch...

 Bewegingstussendoortje in spiegelbeeld Nog enkele proefjes in de W.O.-les in verband met de faseovergangen van water.
 Godsdienst thema stilte en gebed..
Levi toonde een paternoster.
 Taal: woorden die verschillende betekenissen hebben ...
Herken je wat er uitgebeeld wordt?